Qanûn û destûrên ji bo sexbêriya zarokan û dibistanê

Karûbarên dibistan û sexbêriya zarokan li Swêdê li gor çend qanûn û destûran tên bi rêve birin. em bi giştî navê "dokumentên birêvebir" li wan dikin. Qanûna dibistanê û planên xwendinê ji bo hemû şiklên dibistanan in. Her weha "planên dem" û "planên kursan" jî hene. Giş bi hev re bi navê "dokumentên birêvebir yên netewî" tên bi nav kirin.

Dokumentên birêvebir çarçaweyê diyar dikin, lê di warê planên xebatê yên herêmî, planên dibistanan û planên kar de azadiya belediyeyan qasî ku mumkin e, berfireh e.

Dokumentên birêvebir yên netewî

Parlamento biryarê li ser Qanûna Dibistanê dide. Di vê qanûnê de destûr û qeydeyên bingehîn yên ji bo hemû şiklên dibistanan tên dest nîşan kirin. Ev qanûn bi berfirehî armanc û riyên şikildana karê dibistan û sexbêriya zarokan nûşan dike.
[de nationella styrdokumenten.]

Wek temamkera Qanûna Dibistanê ji bo şiklên dibistanan qanûnname hene. Beşa bi taybetî enteresan a li ser xwendina zimanê zikmakî li dibistana destpêkê di qanûnnameya dibistana destpêkê birê 2, § 9-4 û birê 4, § 7-14 û birê 5, § 2 de hatiye dest nîşan kirin.
[Grundskoleförordning] [Gymnasieförordning]

Hukûmet biryarê li ser planên xwendinê dide. Hemû kesên li pêşdibistan û dibistanan kar dikin, mecbûr in li gor planên xwendinê kar bikin. Kar û wezîfeyên dibistanan û hêjayiyên ku wê ji bo xwendin û dersdanê bibin bingeh di planên xwendinê de hene. Planên xwendinê wê di karûbarên dibistanê de hertim li ber çavan be. Hukûmet ji bo her "programeke netewî" a lîseyê armancên programê dest nîşan dike.
Ji bo plana xwendinê ya [förskolan] [grundskola] [gymnasiet].

Hukûmet her weha biryarê li ser planên kursan jî dide. Planên kursan her ders yan programê salox didin; armanc û strukturê xuya dikin. Plana kursekê divê armanca ku wê şagird di dawiya bigihiyê zelal bike.
Li ser xwendina zimanê zikmakî:
Kursplaner för modersmålsundervisning dibistana destpêkê
Betygskriterier för modersmålsundervisning dibistana destpêkê
Kursplaner och betygskriterier för ämnet modersmål lîse

Dewlet di warê birêvebirina karûbarên sexbêriya zarokan û dibistanan de guh dide şîret û agahdariyên Dayîra Karûbarên dibistanan (Skolverket).
[allmänna råd]

Erkê belediyan

Berpirsên polîtîk yên li belediyê ji piraniya karûbarên sexbêriya zarokan û dibistanan berpirs in. Lewra li her belediyekê divê civata belediyê ji bo sexbêriya zarokan û dibistanan planekê çêke û di vê planê nîşan bide ka ji bo gihiştina armancê çi rê dane pêşiya xwe. Ev plan divê hem ji bo armancên nêzîk hem jî ji bo armancên dûr be.
[Kommunala uppdraget]

Divê pêşdibistan û dibistan plan û karên xwe di planeke xebatê de binivîsin. Her weha divê dibistan planeke demê jî binivîsin. Çêkirina planeke serhev , lidûçûn, nirxandin û pêwîst be rastkirina çewtiyan erkê mudir e.

 

Skriv ut